Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyközi kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az
egyéni érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat megírása és a szemináriumokon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Üzleti környezet és érdekérvényesítés
2. Előadás: Kommunikációs alapismeretek
3. Előadás: Információátadás és fogadás
4. Előadás: A kommunikáció személyes összetevői
5. Előadás: A kommunikáció kapcsolati oldala
6. Előadás: Meggyőző kommunikáció
7. Előadás: Zárthelyi dolgozat/konzultáció
8. Szeminárium: Érdekérvényesítési formák megismerése
9. Szeminárium: Felkészülés az állásinterjúra
10. Szeminárium: Prezentáció érthetően és meggyőzően
11. Szeminárium: Konfliktuskezelés és tárgyalási helyzetek
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: Fodor László - Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai, Noran Libro, Budapest, 2014.