Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége
Védőoltás- effektus, Pygmalion- effektus gyakorlati jelentősége
A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Tekintet, mimika, testtartás, gesztusok, proxemika és a zónatávolságok jelentőségei
Metanyelv – Paranyelv
Szimpátia, előítélet, attitűd
Maslow-piramis és a kommunikáció
Konfliktus, hatékony konfliktuskezelés lépései
Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése
Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
2. Hogyan tárgyaljunk üzletről? Tárgyalási szakaszok, tárgyalási stílusok
Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és kísérőlevél írásához
1. Zárthelyi dolgozat
Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
3. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
előadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs technikák
A szerződés szempontjai -Mikor jön létre szerződés az üzleti életben?
4. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
Félévi zárás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997