Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: N/A Kreditérték:
Tagozat: Nyelv: Félév:
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és az összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentősége, énkép
Attitűd, előítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret jelentősége
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése
4. Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
Szituációs feladatok
5. Hogyan tárgyaljunk üzletről?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és
kísérőlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
előadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs
technikák
10. A szerződés szempontjai - Mikor jön létre szerződés az üzleti életben? A tárgyalástechnika című film megtekintése és megbeszélése
11. Kommunikáció hazánkban és külföldön - Kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. 2. zárthelyi dolgozat
13. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika című film megtekintése
Szituációs feladatok, tesztek
14. A félév lezárása, összefoglalás