Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A
gazdaság és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az
egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzése két részbõl áll. A 11. héten az elõadás idõpontjában írásbeli zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melyet
minimum 51 %-os eredménnyel meg kell írni. A zárthelyin elért pontok a szemináriumokon történõ részvétel során egyéni és csoportfeladatok megoldásával
szerezhetõ pontokkal egészíthetõek ki. Ezen felül egyéni plusz feladatok készítésével további plusz pontok szerezhetõek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás:
Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, együttmûködés – verseny - bizalom az üzleti életben
2. Szeminárium:
Együttmûködés és verseny az üzleti életben, a versengés zsákutcája
3. Elõadás:
Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevõi, küldés és befogadás
4. Szeminárium:
A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erõviszonyok felmérése
5. Elõadás:
Az üzenet megfogalmazása, az elsõ benyomás szerepe, verbális és non-verbális eszközök használata
6. Szeminárium:
Felkészülés a tárgyalásra
7. Elõadás:
Az üzenet meghallgatása, kérdezéstechnika, megértés, visszajelzések, érzelmek kezelése a kommunikációban
Szeminárium:
Az állásinterjú
8. Szeminárium:
Az állásinterjú
9. Elõadás:
Tranzakciók elemzése, emberi játszmák jellemzõi, konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
10. Szeminárium:
Vezetõ – beosztott viszony, kommunikáció a szervezeten belül
11. Elõadás:Zárthelyi dolgozat
Szeminárium:Értékelõ beszélgetés
12. Szeminárium:
Értékelõ beszélgetés
13. Elõadás:
Önismeret és emberismeret szerepe a kommunikációban
Szeminárium: Személyes kommunikációs képességek
14. Szeminárium:
Személyes kommunikációs képességek
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. Elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014