Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Popovics Anett;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szolgáltatások sajátosságainak meghatározása és a sajátosságok menedzselését szolgáló marketingeszközök megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat: egy szolgáltató vállalkozás bemutatása 5 oldalban. A zh legalább elégséges (2) szintű megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 02. 25. Szolgáltatásmarketing alapok: a szolgáltatások sajátosságai
2. 03. 11. A szolgáltatásmarketing eszköztára, marketingmix a szolgáltatáspiacon
3. 03. 25. A szolgáltatásmarketing kulcsterületei
4. 04.08. Fogyasztói magatartás a szolgáltatásoknál, vevői elégedettség és vevőmegtartás
5. 05. 06. Zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy:
50% házi dolgozat
50% zh
 
Kötelező irodalom: VERES, Zoltán (2009): Szolgáltatásmarketing, Műszaki Kiadó
KISS, Mariann (2003): Marketing, FÜPI Kiadó, 294-333.o.
Iszak Noémi (szerk): Marketing a szolgáltatásoknál. Marketingpraxis sorozat. NYME, Sopron, 2008
Ajánlott irodalom: Kenesei Zsófia-Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing és-menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 2007