Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Gazdaságinformatikus BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Saáry Réka; Dr. Tick Andrea; Dr. Reicher Regina Zsuzsánna; Dr. Majláth Melinda; Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Varga János; Dr. Keszthelyi András; Fehér-Polgár Pál; Dr. Szikora Péter; Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Beiratkozás
2. Szabályzatok
3. E-learning
4. Felzárkóztató kurzusok
5. Kutatás
6. Erasmus
7. Könyvtár
8. Tanulás módszertan
9. Vizsgaidőszak
10. Tárgyfelvétel