Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a projektmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a projektek sikeres megvalósításához vezető
lépéseket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív jelenlét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, típusai
2. A projektmenedzsment feladatai, az EPM szintjei
3. A projektmenedzsment fejlődéstörténete
4. A projekt életciklusa
5. A projektmenedzsment stakeholderei I.
6. A projektmenedzsment stakeholderei II.
7. Zárthelyi dolgozat az évközi jegyért
8. A projektteam és a projektirányítás
9. A projektdokumentumok bemutatása, a WBS lényege
10. Kockázat és bizonytalanság a projektmenedzsmentben
11. A projekttámogatás eszközei, a projekttervezés alapmódszerei
12. A projektorientált szervezetek jellemzése
13. Zárthelyi dolgozat az évközi jegyért
14. Zárthelyi dolgozat pótlása/javítása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozatok a félévközi jegyért.
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): A projektmenedzsment alapjai és módszerei, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest