Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS12TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 esettanulmány leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Vállalkozási formák
2. Az értékteremtõ termelési folyamat elemei. Szükségletszámítások
3. A vállalat szervezete
Piaci aktivitás, marketing
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának módszere: 3 esettanulmány alapján. A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Kasza Jenõ-Lehotai László: Vállalatgazdaságtan, KKVFK 2004
Kasza Jenõ-Lehotai László: Vállalatgazdaságtan Példatár 2004
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje