Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. Kiss Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek egy zöldmezős üzleti informatikai alkalmazás által használt adatbázis megfelelő szintű megtervezésére, valamint képesek
legyenek egy már használatban lévő üzleti informatikai alkalmazás adatbázisnak igény szerinti módosítására különös tekintettel az optimális
adattárolásra. A már adatokkal feltöltött adatbázisból képesek legyenek megfelelő bonyolultságú lekérdezés megfogalmazására SQL nyelven, valamint
tudjanak különböző adatmanipulációkat elvégezni. A laborfoglalkozáson az előadással összhangban az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatása,
valamint elsajátítása történik meg.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
sikeresen megírt elméleti és gyakorlati zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Adatkeresési stratégiák, hierarchikus, hálós, relációs adatbáziskezelés.
2. Reláció, rekord, attribútum, funkcionális függés, kulcsjelölt, kulcs, idegen kulcs fogalma.
3. Redundanciamenteség, bővítési, módosítási, törlési anomáliák, normalizáció, 1NF, 2NF, 3NF
4. Boyce-Codd normálforma (BCNF), triviálisfüggés, szuperkulcs fogalma
5. Függőségőrzés ellenőrzése, veszteségmentesség ellenőrzése
6. Relációs algebrai műveletek
7. E-K diagram
8. SQL utasítások csoportosítása
9. Create, Insert, Update, Delete SQL utasítások
10. Egyszerű Select utasítás
11. Összetett Select utasítás
12. Al-Select fogalma, használata
13. Elméleti ZH
14. Labor ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elégtelen, illetve betegség miatt (igazoltan) meg nem írt zh-kat az utolsó alkalommal lehet pótolni. Mindkét zh-nak legalább elégségesnek kell lennie a tárgy teljesítéséhez. Puskázás, nem megengedett eszközhasználat a zh-n a tárgyból való letiltást vonja maga után.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Elméleti zh (írásbeli), gyakorlati zh (számítógépes zh XAMPP MySQL-ben)
 
Kötelező irodalom: Órai jegyzet
Ajánlott irodalom: Jeffrey D. Ullmann - Jennifer Widom - Adatbázisrendszerek - Alapvetés