Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Dashboard rendszerek áttekintő bemutatása
Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelőfelület megismerése
Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
Rendszeradminisztrációs beállítások, jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése
2. Szakértői rendszerek, Menedzser-barát informatika; alapvető adatelemzési kifejezések (DAX) használata; Természetes nyelven alapuló lekérdezések; Adatbázisműveletek
Dashboard és vizualitás (üzleti jelentések, irányítópultok bemutatása)
3. Tudásfeltárás, adatbányászat, Big data világa; Interaktív jelentések megismerése, készítése
Jelentések megosztása, összefogása vállalaton belül és kívül
Adatfeltárás, adatszűrők alkalmazása
4. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.

A zárthelyi dolgozat értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
Az évközi jegy kialakításának szempontjai:
- egy önálló minimum 10 oldal tartalmú elemzés készítése;
- zárthelyi dolgozat
- órai részvétel TVSZ szerint;
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában van
 
Kötelező irodalom: Microsoft Power BI online oktatási anyaga https://docs.microsoft.com/hu-hu/power-bi/
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században
Viktor Mayer-Schönberger - Kenneth Cukier:Big Data