Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A lokális tradícióra építve és a globális világ figyelése által kialakulóban van egy glokális vállalkozói értékrend. A kurzus a célja, hogy négy
nézőponton keresztül bemutassa ennek a glokális vállalkozói értékrendnek az alakulását, és segítsen tájékozódni a legfrissebb szakirodalmi
forrásokban. A négy nézőpontot négy modul 3-3 leckéje mutatja be:
I. innovátorok identitása
II. elvárások alakulása
III. kiútkeresés
IV. innovatív tér
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A modulokhoz tartozó tevékenységek teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. miről lesz? alapfogalmak tisztázása, a labormunkák megbeszélése
2. I. innovátorok identitása: pótolhatatlanok (hübrisz, mester)
3. I. innovátorok identitása: fenegyerekek (kíváncsiság, rendkívüliség)
4. I. innovátorok identitása: áltettvágy (status quo, NemNem-ek)
5. II. elvárások alakulása: reform (szisztematikus változtatások, modellek)
6. II. elvárások alakulása: megújulás (organikus változtatások, felülről jövő „áldás”)
7. II. elvárások alakulása: vállal(koz)ás (drámai változtatások, karizma)
8. III. kiútkeresés: élményalapú innováció (törzsek, az élmény tere)
9. III. kiútkeresés: elegáns megoldások (befejezetlen, füstszerű)
10. III. kiútkeresés: design gondolkodás (tudástölcsér, megbízhatatlan)
11. IV. innovatív tér: miliő (inkubátor, crowdsourcing)
12. IV. innovatív tér: a második ötlet (mecénások, befektetők)
13. IV. innovatív tér: bedobás (tények, narratívák)
14. miről volt szó? a félévközi munka értékelése, felkészülés a szóbeli vizsgára
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Mind a négy modul tartalmának megismerése után egy esszé írása.
A modul 3 leckéjének 2-2 kulcsfogalmából hármat kell kiválasztani, és egy rövid történetbe ágyazva saját kontextusba helyezni (max. 400 szóban)!
Az esszék értékelésének szempontjai:
• a választott kulcsfogalmak helyes használata
• a leckék tartalmai elemeinek beépítése
• saját esetpéldák bemutatása
• a terjedelmi korlát betartása
Egy esszé 4 pont, így maximálisan 16 pont érhető el a kurzus végére.
értékelés:
0-8: elégtelen (1); 9-10: elégséges (2); 11-12: közepes (3); 13-14: jó (4); 15-16: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsgára csak az jelentkezhet, aki legalább 9 pontot elért a félév során.
a vizsgajegy az esszékre kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgán kapott érdemjegy összegéből számítódik ki
0-3: elégtelen; 4: elégséges; 5-6: közepes; 7-8: jó; 8-10: jeles

 
Kötelező irodalom: Velencei Jolán: Szenvedélyes innovátorok miliője. Óbudai Egyetem, 2016.
Ajánlott irodalom: • John P. Kotter: Tettvágy. Változásmenedzsment stratégiai vezetőknek. HVG Könyvek, 2009.
• Laszlo Bock: A Google titok – Irányítsd és éld az életed. Bookline Könyvek, 2015.
• Bruce Ahlstrand - Joseph Lampel - Henry Mintzberg: Stratégiai szafari – Útbaigazítás a stratégiai menedzsmentben. HVG Könyvek, 2005.
• Carmine Gallo: Steve Jobs az innováció mestere. HVG Könyvek, 2012.
• Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere – Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVG Könyvek, 2010
• Seth Godin: Törzsek – Te is lehetsz vezető. HVG Könyvek, 2009.
• Matthew E. May: Elegáns megoldások nyomában. Miért azok a legjobb ötletek, amelyekből hiányzik valami? HVG Könyvek, 2011
• Roger L. Martin: Designgondolkodás – A garantált versenyelőny. Akadémiai Kiadó, 2010.
• Bernard Girard: A Google modell a menedzsment forradalma. Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2010.