Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A lokális tradícióra építve és a globális világ figyelése által kialakulóban van egy glokális vállalkozói értékrend. A kurzus a célja, hogy négy
nézőponton keresztül bemutassa ennek a glokális vállalkozói értékrendnek az alakulását, és segítsen tájékozódni a legfrissebb szakirodalmi
forrásokban. A négy nézőpontot négy modul 3-3 leckéje mutatja be:
I. innovátorok identitása
II. elvárások alakulása
III. kiútkeresés
IV. innovatív tér
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
nincs
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. miről lesz? alapfogalmak tisztázása, paradigmaváltás az üzletelésben
2. I. innovátorok identitása: pótolhatatlanok, fenegyerekek, áltettvágy
3. II. elvárások alakulása: reform, megújulás, vállal(koz)ás
4. III. kiútkeresés: élményalapú innováció, elegáns megoldások, design gondolkodás
5. IV. innovatív tér: miliő, a második ötlet, ötletbedobás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A szóbeli vizsgára a jegyzet kulcsfogalmaiból, TED előadásaiból és a könyvészetből kell felkészülni.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsgán a kulcsfogalmak helyes használatán, saját kontextusba helyezésén és a praxissal való összekapcsolásán van a hangsúly. A csoportos
szóbeli vizsga lehetőséget ad a különböző tudásszintek felismerésére, és értékelésére.
 
Kötelező irodalom: Velencei Jolán: Szenvedélyes innovátorok miliője. Óbudai Egyetem, 2016.
Ajánlott irodalom: • John P. Kotter: Tettvágy. Változásmenedzsment stratégiai vezetőknek. HVG Könyvek, 2009.
• Laszlo Bock: A Google titok – Irányítsd és éld az életed. Bookline Könyvek, 2015.
• Bruce Ahlstrand - Joseph Lampel - Henry Mintzberg: Stratégiai szafari – Útbaigazítás a stratégiai menedzsmentben. HVG Könyvek, 2005.
• Carmine Gallo: Steve Jobs az innováció mestere. HVG Könyvek, 2012.
• Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere – Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVG Könyvek, 2010
• Seth Godin: Törzsek – Te is lehetsz vezető. HVG Könyvek, 2009.
• Matthew E. May: Elegáns megoldások nyomában. Miért azok a legjobb ötletek, amelyekből hiányzik valami? HVG Könyvek, 2011
• Roger L. Martin: Designgondolkodás – A garantált versenyelőny. Akadémiai Kiadó, 2010.
• Bernard Girard: A Google modell a menedzsment forradalma. Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2010.