Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAED
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Ember és kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismertetése. A gazdaság és az
emberi kommunikáció egymásrautaltságának megértetése. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az érdekérvényesítésben
szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Együttműködés és verseny az üzleti életben
2. Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, bizalom az üzleti életben
3. A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erőviszonyok felmérése, felkészülés
4. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői, küldés és befogadás
5. Non-verbális jelek kommunikációban, az első benyomás szerepe
6. Az üzenet megfogalmazása, verbális és non-verbális eszközök használata
7. Az üzenet meghallgatása, dekódolási hibák
8. Kérdezéstechnika, a meghallgatás szerepe a kommunikációban
9. Érzelmek a kommunikációban
10. A tárgyalópartnerek kapcsolata a kommunikációban
11. Tranzakció analízis elmélete
12. Konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
13. Személyes tényezők a kommunikációban
14. Kommunikációs képességek fejlesztése
Üzleti kommunikációs helyzetek elemzése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli feladatlap kitöltése
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. BMF KGK 4003,
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Ajánlott irodalom: Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014