Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzői, verseny-együttműködés-bizalom az üzleti életben
2. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
3. A kommunikáció folyamata, jellemzői és az üzenet összetevői
4. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
5. Információátadás nehézségei
6. A kommunikáció szereplői közti kapcsolat és a tranzakció-elemzés elmélete
7. Érdekérvényesítési formák, a meggyőzés eszközei
8. A meghallgatás művészete, kérdezéstechnika
9. Az üzleti tárgyalás felépítése
10. Zárthelyi dolgozat
11. Kommunikáció az állásinterjún
12. Prezentációkészítés és előadás megtartása
13. Vezető-beosztotti kapcsolatok, kommunikáció a munkahelyen
14. Kommunikációs stílusok, kommunikációs képességek fejlesztése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozaton és a félévközben kapott feladatokból szerezhető pontok alapján.
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014