Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja a külkereskedelemmel kapcsolatos alapfogalmak megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív jelenlét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A külkereskedelem története
2. A külkereskedelem gazdaságtana I.
3. A külkereskedelem gazdaságtana II.
4. A nemzetközi kereskedelem jellemzése, sajátosságai
5. A nemzetközi kereskedelem teljesítményének mérése
6. A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai, folyamata
7. I. zárthelyi dolgozat
8. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szereplői
9. A kereskedelempolitika típusai, eszközrendszere
10. A kereskedelempolitika eszközeinek hatása
11. Együttműködés a nemzetközi kereskedelemben
12. Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben, INOCTERMS
13. II. Zárthelyi dolgozat
14. Összefoglalás, javítás/pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozatok a félévközi jegyért.
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2016): Külkereskedelmi ismeretek a globalizálódó világban, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest