Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés; ERASMUS;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore the basic contexts of the finance; identifies the most important terms of finance as well as financial
institutions; to teach the most important calculations in connection with the financial decisions (yields, returns, etc.).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an essay and presentation on a special topic of financial institutions (6-8 pages, min 10 minutes) and to present
a case study characterising a business financial decision case (10-12 pages, following the requirements of the closing thesis, min 10 minutes).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. What is the money? Classic versus modern money
2. Elements of the financial system. Fiscal and monetary policies. Financial institutions
3. System of banking institutions
4. Bank models, prudential requirements
5. Bank activities: deposit, credit, loan, account, leasing, factoring etc.
6. Stocks, bonds, securities
7. Presentations of the essays from financial institutions
8. Holiday
9. Financial planning. Key targets of business finance
10. Budget of government. Taxes, subsidies.
11. Financial decisions
12. Calculations of cost and yield of financial tools
13. Calculations of return of investments
14. Presentations of the essays from business financial decision cases
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Essay and presentation on a special topic of financial institutions (6-8 pages, min 10 minutes): 40 %; case study characterising a business financial decision case (10-12 pages, min 10 minutes): 60 %.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Two individual papers presented during the semester.
 
Kötelező irodalom: Slides of lectures (ppt)
Fure, AP (2013): Banking: An Introduction. 1st edition. Quoin Institute (Pty) Limited & bookboon.com. 144 p. Online:
http://bookboon.com/en/banking-an-introduction-ebook
Ajánlott irodalom: Turèeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. 109. p
Suggested articles from international journals by the lecturer in connection with the topic of lectures (from The Economist, Financial Times,
Business Weeks, etc.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000