Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Módszertani és Menedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Technical Management BSc;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: Basics of Management (GVXME1ABNE)
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Goals of the course students learn the manufacturing and service processes, these specific elements, some market relations, production methods, and to
develop problem-solving skills.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Lectures and exercises regularly visit. Exercises visit is mandatory and is checked according to the RSE.
The condition of obtaining of the mid-term mark are:
- every student must do a presentation
- mid-term test successfully writing the ont the 8th and 14th weeks.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The process of developing production management.
2. Mass production and product life cycles, product-process matrix. Economies of scale
3. Forecasting models - demand a permanent basis
4. Forecasting models - trends and seasonality
5. Forecasting models - error checking and model
6. Short-term capacity analysis and planning I.; Short-term capacity characteristics; Demand and capacity management
7. Short-term capacity analysis and planning II.; Learning Effect; Reliability of production systems
8. TAKE TEST
9. Inventory Management Planning; Presentations
10. Determination Inventory Level; Presentations
11. Case Study Processing (short film or invited lecturer); Presentations
12. Material Requirements Planning and Enterprise Resource Planning systems; Presentations
13. Just in time (Just-in-Time) systems. Kanban; Presentations
14. TAKE TEST
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Requirements for the signature: Attendance on seminar is obligatory. Maximum 2 absenteeism is allowed. Being absent more than 2 times, students will be removed from the register. Students take a test on the 8th and 14th educational week.
Evaluation of the end term mark: End term mark is equal with the mark of the successful test or retake
Every student has to make a presentation in groups (group/3 persons). You can choose the topic on 3th or 4th week.
Scoring:
Mark 1: 0-50 % insufficient
Mark 2: 51-60 % satisfactory
Mark 3: 61-74 % medium
Mark 4: 75-85 % good
Mark 5: 86-100 % excellent
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
mid-term writing test
 
Kötelező irodalom: Linda Gorchels PRODUCTION MANAGEMENTThe Product Managers Handbook - The Complete Product Management Resource.
e-learning system
Ajánlott irodalom: Lot of different literatures. You can find ont he e-learning system
 
Egyéb segédletek: e-learning system