Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Gazdaságinformatikus BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Korányi László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Innovation is the basis of competitiveness in every country just as for most of the companies from startups to large corporations. This course will
show you that innovation is not something mysterious, it is not only for geniuses if we know the tools and methods. In the first part of the course
we will explore and play with some of these methods. In the second part we will test the acquired competences in real life situation to create
innovative solutions for SMEs in teams. Ideally, we will have multidisciplinary teams with business, engineering and even design students. In our
projects the representatives of the SMEs will also participate.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Solving problems, writing report and presentation/pitching, written exam
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. What is innovation? Definitions and their meaning.
2. Presenting the Systematic Inventive Thinking (SIT) method, case-games (1)
3. Presenting the Systematic Inventive Thinking (SIT) method, case-games (2)
4. Presenting the TRIZ method, case-games
5. Presenting the lean startup method, case-game (1)
6. Presenting the lean startup method, case-game (2)
7. Presentation and understanding of an SME problem in teams.
8. Problem solving lab (1)
9. Presenting and discussing the value propositions
10. Problem solving lab (1)
11. The good presentation - training
12. Presentation (pitching), evaluation
13. Written exam
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Activity in the team-work, the level of the closing report and the presentation. The members of the team will participate in the evaluation, written exam at the end of the course
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Written exam + presentation/pitching in front of the company experts
 
Kötelező irodalom: Eric Ries (2011): Lean startup, HVG Kiadó, Budapest
Vecsenyi János - Petheő Attila (2017): Vállalkozz okosan, HVG Kiadó, Budapest
Drew Boyd (2013): Systematic Inventive Thinking, Psychology Today
Ajánlott irodalom: Jacob Goldenberg - Drew Boyd (2013): Inside the Box, Simon and Schuster