Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A külkereskedelem alapfogalmainak és gyakorlati menetének megismertetése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A külkereskedelem fogalma, környezete.
Vámelméleti alapkérdések.
GATT és a nemzetközi vámliberalizáció.
2. Szubvenciók, Mennyiségi korlátozások, nem tarifális protekcionizmus egyéb kérdései.
Regionális kereskedelem.
3. Külkereskedelmi ügylettípusok.
Az INCOTERMS szokványai.
Okmányok a külkereskedelemben.
4. Fizetési módok a külkereskedelemben – váltó, akcepthitel. Akkreditív.
Az Európai Unión belüli kereskedelem sajátos.
 
Kötelező irodalom: Huszár Ernõ: Nemzetközi kereskedelempolitika AULA 1997, IBN 963 503 139 4
Törzsök Éva : Külkereskedelmi ismeretek Unio 1992, ISBN 963 7891 30 7
Ajánlott irodalom: Gellért Andor : Külgazdasági pénzügyek
- Benkõ Ildikó Gazdasági és Külkereskedelmi Ismeretek Német Nyelven (KOTK)
- Sipos Zoltán: a Külkereskedelmi ismeretek I-II. (KVIFK)

Banküzlet 2000 sorozat :
1.Füleki Géza : Okmányok a külkereskedelemben, a fizetések banki lebonyolítása KJK 1996
6.Dunai Zoltán : Exportfinanszírozás és hitelbiztosítás Magyarországon KJK 1999
7.Dr. Gellért Andor : A váltó és a váltóra épülõ banküzletek KJK 1999