Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mechatronikai mérnök MSc szak angol nyelven;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria; Kovácsné Mozsár Lívia Alice;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The Macroeconomic course is about to deliver basic knowledge in relation with the mechanisms of the economy in a modeled way with the tools of
positive economics. Our aim is to allow students to understand today’s economic environment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Two written examination papers on 8th és a 13th weeks and presentation.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Definition and Determination of National Income
2. Components of aggregate demand
3. Fiscal Policy and Foreign Trade
4. Money and Banking
5. Interest rates
6. Monetary and Fiscal Policy
7. Demand and Supply in Macroeconomics
8. Inflation (Examination)
9. Expectations and Unemployment
10. Open economy
11. Economic Growth
12. Fluctuations, Cycles and Economic Policy
13. Economic Policy-Examination
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- Participation is compulsory on lectures
- Absence from lectures and seminars must not exceed the level given in „TVSZ”
- Two written examination papers on 8th és a 13th weeks and presentation.
- Replacement on 14th week for those who have not written the papers or have not reached the minimum points.
- Assessment on the basis of points:
0-49% =1
50-61% =2
62-73% =3
74-85% =4
86-100% =5
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
The final mark will be composed of two mid-term tests during the semester. A presentation could increase the final mark
 
Kötelező irodalom: Begg, Fisher, Dornbush: Economics, McGraw-Hill Education (11th Edition)
Samuelson, Nordhaus: Economics (2009)