Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél időről időre szükséges változások irányítását,
megvalósítását, szervezetek szükségszerű megújulását. A sikert eredményező folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók
megismerhetik a jövő kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történő rendszeres megjelenés
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a változásmenedzsment tudománya, illetve felkészülés a változásra
2. A változás folyamata - A folyamatos változás és változtatás szükségességének figyelembevétele
3. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben általában fellépő ellenállás
4. A változással, változtatással kapcsolatos reakciók -Konfliktusok – konfliktusok kezelése
5. A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatban történő gondolkodás - Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretű szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata
Problémamegoldás- A válság kialakulására visszavezethető általános okok
7. A válság fajtái - A válság kialakulását elõidéző okok a
gazdálkodás területén - (Piac- Termelés- Pénzügyek – Menedzsment)
8. Helytelen allokáció - Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag
hibás döntések 2, Hibás helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár
alkalmazása 4, Helytelen időzítés- Helyes válságmenedzselési
módszerek- Hogyan hasznosíthatjuk a változás szükségességét
cégünk javára
 
Kötelező irodalom: Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, 2013
Ajánlott irodalom: Horváth Gyõzõ (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press Kiadó, Budapes
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment, Aula Kiadó Kft., Budapest
Dinya László (2008): Szervezetek sikere és válsága, Akadémia Kiadó, Budapest