Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A Business Simulation is a computer-based model of business processes and dynamics. The best practices of leadership and strategic management are
presented in the course with an interesting computer-supperted game. Students are working in different groups and make business decisions in every
turn. Only one team wins the game with the best strategy.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
active participation + essay submission on a special topic of strategic management or business planning with 5 pages (oral presentation in 5 minutes)
Working in groups
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introducing of the game - trial game
2. Simulation game (Round 1-3)
3. Simulation game (Round 4-6)
4. Simulation game (Round 7-9)
5. Simulation game (Round 10-12)
6. Making a business plan and financial analysis
7. Presentation of the business plan or a change management strategy
8. Simulation game (Round 13-15)
9. Simulation game (Round 16-18)
10. Simulation game (Round 19-21)
11. Simulation game (Round 22-24)
12. Evaluation of the business plan or a change management strategy
13. End of the game, evaluation, closing the course
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
active participation + essay submission + presentation + working in groups
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Mid-year grade
 
Kötelező irodalom: The descreption document of the Simulation Game: Arkhe Kalypso