Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to introduce students to the main themes and questions of sociology.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
To get a grade it is compulsory to visit the lectures. There will be an attendance register, the level of absence cannot exceed the level
written in TVSZ.
Students are requested either to write a position paper (essay) or to give a ± 5 min. oral presentation on self selected tasks approved by the
lecturer during the semester.
The paper must be between 2500 – 3000 words long (without reference list.), and should be sent in electronically.
A written, test-type exam will be held on the last week.
Recording of the lectures in any electronic form is not allowed.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. What is Sociology?
2. Socialization
3. Family
4. Education
5. Health
6. Poverty, Social Exclusion and Welfare
7. Religion, Crime and Deviance
8. Race, Ethnicity and Migration
9. Stratification and Class
10. The Environment, Globalization, Global Inequalities
11. Government and Politics, The Media
12. Organizations and Networks
13. Work and Economic Life
14. Test
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A written, test-type exam will be held on the last week.
Evaluation:
up to 16 p (40%) = 1
17 to 20 p (50%) = 2
21 to 24 p (60%) = 3
25 to 32 p (80%) = 4
33 to 40 p (100%) = 5
 
Kötelező irodalom: Giddens, Anthony (2006): Sociology – 5th Edition , Cambridge, Polity Press
Ajánlott irodalom: Giddens, Anthony (2008): Szociológia – Második kiadás, Budapest, Osiris Kiadó