Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Duma László Oktatók: Dr. Duma László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a résztvevõket azokkal az új, feltörekvõ technológiákkal, amelyek esetenként ma már ugyan ismertek, de széleskörû elterjedésük még sok esetben várat magára. Az intelligens technológiák között nem csak mûszaki innovációkat, hanem gazdasági és menedzsment innovatív eljárásokat is szeretnénk bemutatni, amelyek átformálják a vállalatok gazdasági és mûszaki mûködési modelljeit. A bemutatandó technológiák között mind hétköznapi, viszonylag ismert mind kissé utópisztikusnak tûnõ megoldásokat is fel szeretnénk villantani. A célunk, hogy közösen értékeljük ezen technológiák jelentõségét és lehetõségeit gazdasági és menedzsment szemszögbõl. A félév során jövõ- és technológia-menedzsment elméletének és módszereinek bemutatása mellett közös munkával megtanuljuk értékelni az egyes technológiákat és megtárgyaljuk a szervezeti és menedzsment feladatokat, társadalmi kihívásokat..
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy megadott és/vagy egyeztetett témában dolgozat készítése: minimum 12-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok során megismert gazdasági, pénzügyi, menedzsment elemzés eljárások használata) munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás, technológia és menedzsment, és technológia stratégia
2. Technológiai életciklusok és az információtechnológia menedzselése, Esettanulmány: RFID

3. Future menedzsment; Összefoglalás

Ajánlott irodalom: PATAKI BÉLA: A TECHNOLÓGIA MENEDZSELÉSE, TYPOTEX, 2005