Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A tanulmányok lezárásaként a hallgatók szakdolgozatot készítenek, mely bizonyítja, hogy a hallgató a tanultakat komplex módon egy adott
témával
összefüggésben, konstruktív módon használni tudja.

Az MSc szakon aszakdolgozathoz tartozó konzultációk száma minimálisan 6, melyet a hallgató a végzés elõtti utolsó két szemeszterben köteles
teljesíteni. A harmadik szemeszterben konzultáció formájában (2 alkalom), a negyedik szemeszterben pedig a „Diplomamunka” c. tárgy
felvételével
(4 alkalom).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való megjelenést a konzulens a dol¬gozat¬hoz csatolt Adatlapon igazolja.
A diplomamunka beadási határideje a szorgalmi idõszak utolsó hete