Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mechatronikai mérnök MSc szak angol nyelven;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore businesses from a contingencialist point of view; relations to their environment along with their internal
processes. The general characteristics, such as the work and power structures, business functions of organisations, questions of resource management
from wider aspect, value creating processes and financial aspects of investment strategies and general operations are also discussed.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an essay and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes) and to present a case
study characterizing an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis.) A closing exercise on the last week of the
semester, reaching at least 51 %."
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Organisational objectives - business organisations
GY: Case study based on literature - general economic environment
2. EA: Theory of firms
GY: Theory of Costs
3. EA: Production, value chain
GY: Profit and economic variables I.
4. EA: Business environment - macro
GY: Profit and economic variables II.
5. EA: International business environment - globalization
GY: Macro environment analysis methods (PEST, PESTEL, STEEP)
6. EA: Micro-level business environment
GY: Micro-level business environment - the five forces of competition
7. EA: Micro-level business environment
GY: Micro-level business environment - resource analysis, resource management
8. EA: Financial statements. Capital structure.Role of foreign capital.
GY: Presentations I Cost and profit analysis
9. EA: Investment decisions, Cost and profit analysis
GY: Investment decisions, Cost and profit analysis - calculations
10. EA: Organisational structures
GY: Presentations II
11. EA: Life cycle of the enterprise and its finances
GY: Presentations III
12. EA: Competitiveness - marketing aspects of business operations
GY: Core competencies
13. EA: Change and change strategies in organisations
GY: Managing of business risks
14. EA: Corporate social responsibility - role of managers
GY: Presentations IV
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Essay and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes): 30 %; case study characterizing an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis): 30 %, closing exercise (written): 40 %.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Two essays and a presentation, successfully in time.
 
Kötelező irodalom: Campbell - Craig (2005) Organisations and the Business Environment, Routledge.
Savov R, Takács-György K: Selected chapters from strategic management
Ppt-s given during the semester through moodle system.
Ajánlott irodalom: Turèeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. 109. p
Materials and ppt-s given during the semester.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000