Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Környezetmérnök BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: Enterprise economics I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore businesses from a contingencialist point of view; relations to their environment along with their internal
processes. The general planning, focused on strategic planning will allow the students to explore wider aspect of business entitties. Based on the
preveoius Enterprise Economics I, the macro and micro environment is analysed bythe concept of value chain.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an assey and presentation on a special topic of business decisions (10-15 pages, following the requirements of the
closing thes, min 10 minutes) and to present a case study characterising an enterprise (s.) A closing written exercise on the last week of the
semester, reaching at least 51 %
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Enterprise as an organisation. General economic environment
2. General economic environment
3. Business environment - macro
4. PEST, STEEP
5. Business environment - micro
6. Micro-level business environment - the five forces of competition
7. Portfolio analysis
8. Innovation, imitation
9. Production, value chain
10. Role of human resource in successful strategy
11. Competitiveness - marketing aspects of business operations
12. Presentations I
13. Core competencies, strategies.
14. Presentations II
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A closing written exercise on the last week of the semester, reaching at least 51 %, an assey and presentation on a special topic of business decisions (10-15 pages, following the requirements of the closing thes, min 10 minutes). An assey: 30 %; and presentation: 30 %, closing exercise (written): 40 %.
 
Kötelező irodalom: Ppt of the lectures. Campbell - Craig (2005) Organisations and the Business Environment, Routledge. Ppt-s given during the semester.
Turčeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1477-1. 109. p
Ajánlott irodalom: Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi régió
kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000