Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök angol nyelvû képzés ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- It is compulsory to take part on lectures.
- The level of absence cannot exceed the level written in TVSZ.
- Written test on the 13th week (final written exam).
- Missed written exam(s) can be made up on the 14th week.
- For those whose absence level had exceeded the regulated level missed written exams cannot be made up for.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Enterprises objectives and environment. Economic environment of an enterprise.
2. Rules of the market competition. Protection of consumers’ interests.
3. Entrepreneurship process. Idea, market, product, background, knowledge, business planning, start.
4. Development of the enterprise. Development strategy, growth, optimal operational size.
5. Evaluating the current position of the enterprise. Property evaluation, asset evaluation, enterprise evaluation.
6. Crises management. Balance and crises.
7. Forms of proprietorship. Sole proprietorship. Business partnerships.
8. Selecting an enterepreneurship form.
9. Franchise. Typical forms of franchise.
10. Small- and medium sized enterprises. Role of SMEs and their competitiveness.
11. SMEs in the EU. SME policy in Hungary and int he EU.
12. Participation of SMEs in networks and clusters.
13. Written exam.
14. Internationalisation of enterprises. (Repeated written exam)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
The written exam is evaluated as follows:
0-51%: fail (1)
52%-64%: pass (2)
65%-74%: good (3)
75%-84%: very good (4)
85%-100%: excellent (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Written exam
 
Kötelező irodalom: Compulsory literature:
Kadocsa Gy. (2007): Entrepreneurial Management. Amicus Press, Budapest - München
Spinelli S., Adams R. (2011): New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill Education
Ppt Presentations of the lecturer.

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000