Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: angol nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Purpose of the course is to teach the basic rules of functioning in an organisation, especially in a team and to give insight into the pool of
fundamental
leadership competencies through simulations in teams Course description: Students – after exploring themselves –take a closer look at the inner
dynamics
of teams. They investigate leadership roles in line with the sources of power as well as take a peak at motivation in motion. They will be exposed
to personal
experiences of organisational and national cultural differences, and will be able to learn, and practice conflict resolution, stress management and
emotional
labour. While learning the basics of time management, they will be able to design their personal life-strategies.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Creativity and brainstorming techniques
2. Self-confidence, development
3. Working in teams
4. Leadership skills
5. Power in organisations
6. Motivation
7. Organisational and national culture
8. Communication skills
9. Emotional labour
10. Conflict resolution
11. Stress management
12. Time management
13. Personal life strategy
14. Student presentations
 
Kötelező irodalom: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge: Organizational Behavior, Pearson Prentice Hall, 2007
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: The Social Animal, Worth Publishers, 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO9001.2000