Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A cél a médiapiacok vizsgálata. A piac leírása során a termékek, a fogyasztás, a termelés, a piacszerkezet és a szabályozás vizsgálata történik meg
általában és
fõ ágazatonként (kiemelten: lapkiadás, rádiózás, televíziózás). A tárgyalás a hagyományos médiaágazatok mellett foglalkozik a média digitális
forradalmával, az
online média tartalomszolgáltatások sajátosságaival és fejlõdési tendenciáival.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A média fogalma, a médiagazdaságtan tárgya. A magyarországi médiapiac.
2. A médiatermékek keresletének általános jellemzõi.
3. A médiatermékek kínálatának általános jellemzõi.
4. A lapkiadás piaca, a lapolvasási szokások változása.
5. A lapkiadás piacának változása az új technológia környezetben
6. Az újságírás szerepe a modern társadalmakban. A felelõs média.
7. A rádiózás piaca. A közszolgálati mûsorszolgáltatás modellje
8. A televíziózás piaca: üzleti modellek kialakulása, nézési szokások változása
9. A sokcsatornás televíziózás, a terjesztési technológiák fejlõdése. Digitális televíziózás – a platformok versenye
10. A konvergencia, a médiapiac átalakulása
11. Az online médiaszolgáltatások piaca
12. Az új médiaszolgáltatások közgazdaságtana
13. A médiapiac szabályozási környezete, a fõbb médiapolitikai kihívások
14. Pótlási lehetõségek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév folyamán a hallgatóknak csoportos rendszerben egy beadandót kell írniuk az elsõ órán kiadott témákból választva, majd ebbõl az akkor kiválasztott gyakorlaton elõadást kell tartaniuk. Ezek mellett az elõadások anyagából minden gyakorlaton kis zh-t kell írni, az aláírást e 3 feladat alapján kapják a hallgatók.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli
 
Kötelező irodalom: Gálik M.-Urbán Á. (2014): Médiagazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Gálik Mihály – Vogl Artemon (2011): Az új médiakoncentráció-szabályozás elsõ vizsgája: az Axel Springer és a Ringier kiadói csoport meghiúsult
összeolvadása
a magyar piacon.
Polyák, G. – Uszkiewicz, E. (szerk) (2014): Foglyul ejtett média. Médiapolitikai írások, Gondolat Kiadó, Budapest
Picard, R. (2005): Unique characteristics and Business Dynamics of media products
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000