Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Sallai János Oktatók: Dr. Sallai János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pszichológiai alapok. A pszichológia meghatározása. A személyiség megismerése/elvek, módszerek/. A személyiség meghatározása, az énkép fajtái, összetevõi. Az egészséges személy jellemzõi. Énvédõ eljárások. Személyiségtípusok fajtái, jellemzõi.
2. Magabiztosság, önérvényesítés jellemzõi. Viselkedéstípusok. A személyes hatékonyság jelei. Módok a magabiztosság elérésére, erõsítésére. A nemet mondás. Viselkedés harag esetén. A kommunikáció mélységi szintjei.
3. Befolyásolás. Meghatározása, fajtái. A meggyõzés, valamint a manipuláció elvei és módszerei. Propaganda módszerek. A hírközlés fajtái. A befolyásolást fokozó tényezõk. A befolyásolhatók és a befolyásolók jellemzõi. Védekezés a befolyásolás ellen.
4. Konfliktus. Meghatározása, döntési elvek. Konfliktusfajták jellemzése. Konfliktus erõsségi skála. A problémamegoldás lépései. Konfliktusmegoldás fajtái. Hibás konfliktuskezelések. Konfliktusjelek. A konfliktusok haszna. Konfliktusmegelõzés. A brainstorming módszer.
5. Motiváció. Meghatározása, folyamata, a homeosztázis modell. Teljesítmény és feszültség, képesség összefüggése a motvációval. Motiváció fajták. A motivált és demotivált dolgozó jellemzõi.
6. Attribúció. Meghatározása. Viselkedést meghatározó okok fajtái. Siker, kudarc gazdagság, szegénység, felelõsség tulajdonításról. Attribúciós hibák. Az elõítélet meghatározása, okai, fokozatai. Bûnbakképzés. az elõítéletes ember jellemzõi. Az elõítéletek csökkentése.
7. Érzelmek. Meghatározása, jellemzõi, fajtái, dinamikája. Érzelmi intelligencia.
8. Kommunikáció. Meghatározása, fajtái, folyamata. A küldõ és befogadó jellemzõi. A férfi és nõi kommunikáció jellemzõi. A személyes tér használata. Kommunikációs akadályok és leküzdésük. A nonverbális kommunikáció.
 
Kötelező irodalom: Juhász Márta - Takács Ildikó: Pszichológia. Typotex Kft., 2006.
Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, 1989.
Fodor László: Bevezetés a pszichológiába. Külker. Fõisk. Jegyzet, 1998.
Rita L. Atkinson és munkatársai: Pszichológia. Osiris, 2003.