Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József; Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: The purpose of teaching the subject is to introduce the controlling concept. Presentation of definitions, tasks, tools and controlling
organizations. Understand how to create an effective controlling organization and presenting how to act as a controlling provider. Students should
be able to carry out simple and complex economical analyzes, coordinating management, planning, control and information supply in accordance with
the objectives of the operational system.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
two tests
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Definition of controlling, controlling concept and system, objetives of controlling

GY: Calculating capacities

2. EA: Accounting system, cost accounting

GY: Cost assignment
3. EA: Management accounting and measuring performance

GY: Activity based costing
4. EA: Standard costing and variance analisys

GY: Full costing, direct costing
5. EA: Process and activity based costing

GY: Standard costing and variance analisys
6. EA: Cost - volume - profit analisys

GY: Cost - volume - profit analisys, using contribution to make decesions
7. EA: Making capital investment decisions

GY: Capital investment decisions
8. EA: Budgeting

GY: Budgeting - budgets and forcasts
9. EA: Measuring performace - return of investment, EVA, non-finantial measures

GY: Cash budgeting, liquidity budget
10. EA: Strategic controlling -strategic management

GY: Strategic performace measurement
11. EA: Controlling information system

GY: Case stuidy
12. EA: The place of controlling in the organization, the new approaches of controlling

GY: Case stuidy
13. EA: Functional controlling - sales controlling, production controlling, HR controlling

GY: Case stuidy
14. EA: Controlling at service companies

GY: Case stuidy
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Tests must be at least 50% for acceptance
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
examination
 
Kötelező irodalom: Colin Drury: Management and Cost Accounting 6th Edition, Thomson 2004
Peter Atrill - Eddie McLaney: Management Accounting for Decesion Makers 6th Edition, FT Prentice Hall 2009
R. N. Anthony, V. Govindarajan: Management Control Systems 12th Edition, (2006)
Ajánlott irodalom: R.S. Kaplan - R. Cooper: Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvad Business Press
R.S. Kaplan - D. P. Norton: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business Press, 2004
R. S. Kaplan - A. A. Atkinson: Advanced Management Accounting, Prentice Hall
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000