Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi követelmény, Makroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Modern knowledge of the theory and praxis of corporate finance. Three goals of the study : 1.Extensive examles, quaestions and problems, 2. consistency
int
he level of difficulty, 3 conceptual coherence.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Overwiev : Introductions to Corporate finance, accounting statement and Cash Flow
2. Value of financial instruments, and cash flow’s
3. Capital Budgeting
4. Risk of the Capital MArket
5. CAPM and APT theoretical background
6. Corporate Financing Decision and Efficient Capital Markets
7. Capital Structure
8. Dividende Policy
9. Long Term Financing Instruments
10. Hedging Risk
11. Financial Planning
12. Short Term Finance
13. Cash Management
14. Mergers and Acquisitions
General Diskussion
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Finale paper
 
Kötelező irodalom: The Material of the Presentation’s
Ajánlott irodalom: Ross –Westerfield _ Jaffe : Corporate Finance, IRWIN, Burr Ridge, Illinois, Boston, Massachusetts, Sydney, Australia, ISBN 0-256-12873-1
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000