Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó, az illeték, a járulék, fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és
kötelezettségeit és az
adóhatóságok jogait és kötelezettségeit. A magyar adórendszer felépítését. A nemzetközi adózás alapelveit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek adóalany, adótárgy fogalma. Az adó, a járulék, az illeték, fogalma, az adó fajtái: közvetlen közvetett, központi, helyi és egyéb adók. Az Adóhatóságok és az adózok jogai és kötelezettségei. Az önadózás
2. Az adókötelezettség tág fogalma: a bejelentési, a nyilvántartási, könyvvezetési,, bizonylat-kiállítási és megõrzési, adó megállapítási és bevallási, adóelõleg fizetési.
3. Art. Eljárási szabályok, jogkövetkezmények Illetéktörvény
4. Támogatások elhelyezkedéshez (Start kártyák) Képzési támogatások
5. A nemzetközi adóztatás. EU jogharmonizációs és koordinációs szabályok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele 1 db eredményes ZH megírása. Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Herich Gy. (2016): Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs
Herich Gy. (2006): A nemzetközi adózás. Adózás az EU-ban. Penta Unió Kiadó, Pécs,
Bencsik M., Szentkirályi A. (2011): Adózás alapjai. Elektronikus jegyzet, ÓE KGK, Budapest
Ajánlott irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG külön szám ADÓ
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001-2000.