Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi tényezõ szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management” (HRM) tartalma és funkciói. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia. Munkaerõ-piaci marketing. Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erõforrások fejlesztése, karriertervezés. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok kezelése. Személyzeti információs rendszer.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés
2. Emberi erõforrás tervezés
3. Munkakör elemzés, munkakör tervezés, munkakör értékelés
4. Személyiség és ítéletalkotás
5. Munkaerõ biztosítás (Toborzás)
6. Munkaerõ biztostás (Kiválasztás)
7. Ösztönzésmenedzsment
8. Teljesítményértékelés
9. Karriermenedzsment
10. Változásmenedzsment
11. Konfliktusok
12. Munkaügyi kapcsolatok rendszere
13. Zárthelyi dolgozat és házi dolgozat beadása.
14. Informatikai támogatás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
13 héten zárthelyi dolgozat a félév elméleti anyagából és az EEM bármely témaköréhez kapcsolódó házi dolgozat eredményének súlyozatlan számtani átlaga. Félévközi jegy pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
ld! elõbb!
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi Erõforrás menedzsment (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Ajánlott irodalom: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Gyökér Irén: Emberi erõforrás menedzsment
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint