Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és összefüggésrendszerének bemutatása. A sikeres kereskedő / értékesítő legfontosabb személyiségjegyeinek ismertetése. A
megszerzett ismeretanyag gyakorlati alkalmazása az üzletkötés különböző szituációiban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való rendszeres részvétel. Egy prezentáció vagy egy esettanulmány megírása. 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kölcsönös bemutatkozás. Követelmények ismertetése. Összehangolódó beszélgetés a kereskedelem az értékesítés, az üzletkötés alapvonásairól, a sikeres üzletkötő személyéről.


2. Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége. Az emberi kommunikáció sajátossága, a kognitív és az érzelmi összetevők megjelenítése. A kommunikáció változékonysága. Az emberi észlelés és az attitűd szerepe a kommunikációban.
3. A kommunikáció fogalma. A kommunikáció elemei. Az üzenet, a küldő és befogadó szerepe. Kódolás – dekódolás, az aktívhallgatás és a visszacsatolás folyamata. A hatékony kommunikáció. A kontextus jelentősége. A kommunikáció akadályai, kommunikációs zajok


4. A kommunikáció eszközei. Verbális kommunikáció. A szavak ereje. Non verbális kommunikáció eredete és sajátossága. A non verbális kommunikáció jelrendszere. Verbális és non verbális kommunikáció kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentősége és szerepe. A hitelesség.
5. Az önismeret és az emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, személyiségtípusok. Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A bizalom. Simogatás egyenértékek. Az értékesítő legfontosabb személyiségjegyei
6. Kommunikációs technikák alkalmazása az értékesítés folyamatában. A kérdezés fontossága. Meggyőzés, motiválás, manipulálás módszerei Illem és protokoll az üzleti világban.
7. Zárthelyi dolgozat. Témaértékelő beszélgetés.
8. Oktatófilmek meg megtekintése, és megbeszélése.
9. Konkrét feladatok alapján az értékesítés gyakorlása.
10. Konkrét feladatok alapján az értékesítés gyakorlása.
11. Konkrét feladatok alapján az értékesítés gyakorlása.

12. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév sikeres lezárásához 2 eredménye zárthelyi dolgozat és egy szóbeli feladat elvégzése szükséges. A szóbeli feladat értékelése szóban történik. A sikertelen zárthelyi pótlása TVSz szerint.

A zárthelyi dolgozatok értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Kommunikációs ismeretek. elearning tananyag
Carnegie, D: Siker kalauz. 1. 4, fejezet