Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A számítógépes üzleti hálózatok fogalmának és területeinek kiterjesztése az informatikai megoldásokon túlmutatóan komplex jogi, informatikai és
gazdasági
kontextusba helyezése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tájékoztató a félévi munkáról, követelmények ismertetése.
2. Hálózatok a gazdaságban és a társadalomban.
3. Társadalmi hálózatok, mint üzleti modellek.
4. Digitális ujjlenyomatok.
5. Hálózati infrastruktúrák.
6. Adatvédelem és adatbiztonság hálózatos környezetben.
7. Hálózati biztonság.
8. VPN.
9. Felhő alapú megoldások
10. Felhő alapú megoldások biztonsági kérdései
11. VOIP technológia gazdasági kérdései
12. IoT
13. Big Data
14. Esettanulmányok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Szóbeli vizsga elõre megadott tételsor alapján, amely a tematikára épít.
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Bõgel György: Üzleti elvárások - informatikai megoldások, HVG Könyvek, 2009, Budapest
Valamint az elhangzó órai anyagok.
Ajánlott irodalom: Barabási Albert-László: Villanások – a jövõ kiszámítható, Nyitott Könyvmûhely, Budapest, 2010.
Gates, B.: Üzlet @ gondolat sebességével, Alexandra kiadó, Pécs, 2006.
 
Egyéb segédletek: A tárgy honlapján közzétett anyagok, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, vagy egyéb keretrendszerbõl
tölthetõk le
azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgyat a hallgatóság észrevételeinek alapján korszerûsítjük. Oktatói munka hallgatói véleményezése. A tárgyból igény szerint konzultációt tartunk.
Lehetõség
van TDK dolgozatok írására is, a tárgyhoz kapcsolódó témákból.