Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Get acquainted with definition of law and state, get usable knowledge about the hungarian law-system, that qualifies the students for having
basic law knowledge as transactor citizens in everyday legal privities, in contractual relations and in economy and they can see through the system
of constiution, the transaction of law the Hungarian Republic’s, get acquainted with the Fundamental Law of Hungary and the specifically important
norms, they rule the basic legal relations.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
It is obligatory to attend the lectures.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. System of politics and jurisprudence, articulation of rule of law.
2. Enforcement of law. Legal relation, legal facts, law.
3. Emergence of law. Thesis of law, legal rule, publication.
4. Types of legal norms. Availabilty of legal norm, mandatory power. Legal norm (complete behavior rule).
5. Speciality of source of law. Formation of law. Constitution of law-source of law. Definition of law.
6. Structure of state, state-organization, specialities of state.
7. Relationship between state and social-econmical environment. System of the state organisations.
8. Function of state.Development of modern state. The fundamental law of Hungary. Constitution of law.
9. Civil law, law of economic companies, basics of business law.10. Family law, protection of children, mediation.
10. Family law, protection of children, mediation.
11. First mid-term written exam
12. Administration procedure. Local municipalty system of Hungary. Basics of labour law. Basics of hungarian criminal law.
13. Second mid-term written exam
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
35 points –reqiured: min. 60% 21-23 points -2; 24-27 points: 3; 28-31 points: 4; 32-35 points: 5.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
written exam, 60 minutes
 
Kötelező irodalom: Edited by András Patyi-Ádám Rixer: Hungarian Public Adminisration and Administrative Law. Schenk Verlag. Dialog Campus, ISBN: 978-3-
944850-12-2, 2014
The Fundamental Law of Hungary-official translation
Documents, material in MOODLE e-learning system