Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet; Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A logisztika, mint szemléletmód megismerése. A logisztika elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Egy házi dolgozat határidőre történő leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlődése. Logisztikai rendszerek.
A rendelés logisztika. A beszerzési logisztika alapjai, feladatai.
Készletezési stratégiák. Beszerzés tervezése, szállítók minősítése.
Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
2. Termelési logisztika. Termelésirányítás alapelvei. Termelési rendszer irányítása. Gyártási rendszerek.
Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
3. Raktározás, anyagmozgatás. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzőik.
Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idő számítása.
4. Értékesítési, elosztási, áruszállítási rendszerek. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzői.
Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
5. Esettanulmányok elemzése.
Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az eredményes zárthelyi dolgozathoz a megszerezhető összpontszám több, mint 50%-os teljesítése szükséges. A zárthelyi időpontja: az utolsó konzultáció.
A prezentáció (házi dolgozat) beadási határideje: utolsó konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy: a Zh eredménye alapján, amelyhez a prezentáció 10 %-kal járul hozzá
 
Kötelező irodalom: Logisztika –Dr. Hartványi Tamás - OE elektronikus jegyzet 2008
Ajánlott irodalom: A logisztika elmélete és gyakorlata - Körmendi Lajos, Pucsek József - SALDO 2008