Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet; Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A logisztika, mint szemléletmód megismerése. A logisztika elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható.
Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA1: A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlődése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere. Logisztikai rendszerek.
Gy1: A rendelés logisztika. Vevõ-jövedelmezõség, hasznosság elemzés
2. Gy1: A rendelés logisztika. Vevõ-jövedelmezõség, hasznosság elemzés
3. EA2: A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletezési stratégiák. Beszerzés tervezése, szállítók minõsítése.
Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
4. Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
5. EA3: Termelési logisztika. Termelésirányítás alapelvei. Termelési rendszer irányítása. Gyártási rendszerek.
Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
6. Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
7. EA4: Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzõi. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik.
Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idõ számítás.
8. Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idõ számítás.
9. EA5: Értékesítési, elosztási, áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzõi.
Gy5: Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
10. Gy5: Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
11. EA6: Logisztikai rendszerek helye a vállalati struktúrában.
GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
12. GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
13. EA7: Zárthelyi dolgozat
GY7: Dolgozat értékelés
14. Pót zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a zárthelyi dolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli dolgozat
 
Kötelező irodalom: Logisztika –Dr. Hartványi Tamás - OE elektronikus jegyzet 2008
Ajánlott irodalom: A logisztika elmélete és gyakorlata - Körmendi Lajos, Pucsek József - SALDO 2008
Dr. Körmendi Lajos – Dr. Pucsek József – Logisztika példatár – SALDO 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.