Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: N/A Kreditérték:
Tagozat: Nyelv: Félév:
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-3 hét: Együttműködés és verseny az üzleti életben
Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, bizalom az üzleti életben
A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erőviszonyok felmérése, felkészülés
2. 4-6 hét: Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői, küldés és befogadás
Non-verbális jelek kommunikációban, az első benyomás szerepe
Az üzenet megfogalmazása, verbális és non-verbális eszközök használata
3. 7-9 hét: Az üzenet meghallgatása, dekódolási hibák
Kérdezéstechnika, a meghallgatás szerepe a kommunikációban
Érzelmek a kommunikációban
4. 10-12 hét: Tranzakció analízis elmélete
Konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
5. 13-15 hét: Személyes tényezők a kommunikációban
Kommunikációs képességek fejlesztése