Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Tóth Arnold;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1ABNE
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: The Macroeconomic course is about to deliver basic knowledge in relation with the mechanisms of the economy in a modeled way with the tools of
positive economics. Our aim is to allow students to understand today’s economic environment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
The final mark will be composed of (i) the oral exam, (ii) mid-term test, (iii) presentation about a chosen topic. Good home assignments,
presentation could increase the final mark of the oral exam and reverse.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Definition and Determination of National Income.
2. Components of aggregate demand.
3. Fiscal Policy and Foreign Trade
4. Money and Banking
5. Interest rates
6. Monetary and Fiscal Policy
7. Demand and Supply in Macroeconomics
8. Inflation
9. Expectations and Unemployment
10. Open Economy
11. Economic Growth
12. Fluctuations, Cycles and Economic Policy
13. Economic Policy
14. Summary
 
Kötelező irodalom: Begg, Fisher, Dornbush: Economics, McGraw-Hill Education (11th Edition)
Ajánlott irodalom: Samuelson, Nordhaus: Economics (2009)