Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Iván Csaba;
 
Előtanulmányi feltételek: KMAIA11GND - Informatika alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy számítógépes projektmenedzser szoftver kezelésének technikáját.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon.
Az aláírás megszerzésének feltételei: az órákon való részvétel és a zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Projektmenedzsment alapjai,Gantt diagram
2. Hálótervezés, CPM
3. Hálótervezés, MPM
4. Hálótervezés, PERT
5. Erõforrás-tervezés
6. Kockázatmenedzsment
7. Projekt ütemezése
8. Projekt ütemezése
9. Költségtervezés
10. Projekt végrehajtás, nyomon követés
11. Projekt végrehajtás, nyomon követés
12. Projekt végrehajtás, nyomon követés
13. Zárthelyi megírása, Projektmunka prezentálása
14. Pótlások, konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése
 
Kötelező irodalom: Szentirmai Róbert: Vállalati szintû projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével
Ajánlott irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG könyvek 2006