Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
 
Előtanulmányi feltételek: KMAIA11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatókat megismertetni a multimedia elemeivel
A multimédia alapfogalmai. Digitális képfeldolgozás eszközei: szkenner, digitális fényképezõgép, grafikus kártyák. Szoftver eszközök és módszerek.
Digitális audió hardver és szoftver eszközei. Analóg és digitális videó eszközök. Analóg videó digitalizálása. Mozgókép szerkesztés és feldolgozás.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy / aláírás kialakításának módja egy sikeres ZH és a beadandó feladat elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, alapfogalmak, tantárgy felépítése
2. Digitális hangfeldolgozás, digitalizálás szoftverek.
3. Digitális mozgókép-feldolgozás, alapfogalmak, formátumok.
4. Digitális mozgókép-feldolgozás, filmszerkesztés, vágás. szoftverek.
5. Képfeldolgozás alapjai, hagyományos feldolgozás
6. Digitális képek típusai és tulajdonságuk.
7. Fényképezõgépek felépítése, típusok
8. Optikák felépítése, típusaik.
9. Mikro- makro fotózás.
10. Fénytani alapfogalmak
11. Fájl formátumok és használatuk
12. Képszerkesztés elemei.
13. Képfeldolgozó szoftverek, tömörítési eljárások
14. ZH írás, beadandó feladat ellenõrzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás az elsõ szorgalmi héten
 
Kötelező irodalom: Bakó András: Multimédia alapjai. (az ÓE Moodle rendszerébõl letölthetõ, folyamatosan frissített elektronikus jegyzet)
Bakó A. Bevezetés a digitális multmédiába, elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem és Széchenyi Egyetem. (Moodle)
Richard Keating, Enczi Zoltán: A digitális fotózás mûhelytitkai kezdõknek - Fotósuli kezdõknek. Rainbow-Slide Kiadó, 2013. Digitális fotózás
mûhelytitkai sorozat (ISBN: 9789638953926)
CH. Spanik - H. Rügheimer: Multimédia alapjai, Kossuth, 1997, 237 o.
Ajánlott irodalom: Baki P. Fényképészet, Magyar Fotómûvészek Szövetsége, 2007, p.714.
Brogyányi Kálmán: A fény mûvészete. AB-ART Könyvkiadó, 2004. (ISBN: 8089006817)
Andreas Holzinger: A multimédia alapjai. Kiskapu Kft., 2004. (ISBN: 963930171X)
Adobe premier 5.1, 1999
Adobe Acrobat reader, 4.1, 1999
Comedia master 1.1,1999
AVIedit 1999
Media Suite professonal 1999
* · Adobe® Reader®
* · AVIEdit
* · Media Suite 12