Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: N/A Kreditérték:
Tagozat: Nyelv: Félév:
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalmai
2. Vállalkozások finanszírozási döntései
1. Elméleti kis zh
3. Belső finanszírozási formák.
4. Külső finanszírozási formák
5. Vállalkozások és a tőkepiac
2. Elméleti kis zh
6. Vállalatértékelés, pénzügyi teljesítmények értékelése
7. Beruházási döntések alapfogalmai
3. Elméleti kis zh
8. GYAKORLATI ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
9. Beruházások fogalma, fajtái, Beruházások pénzáramlásai
10. Beruházás gazdaságossági számítások
4. Elméleti kis zh
11. Forgótőke menedzsment
5. Elméleti kis zh
12. GYAKORLATI ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
13. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT