Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és időben történő leadása, kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelező óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzseri rendszer-szemléletű gondolkodás a termék –és
árpolitikában
2. Termékek fogalmi meghatározása, csoportosítása
3. Termékjellemzők analízise, értékelése
4. Hatékonyságnövelés és értékelemzés összefüggései
Termékek életgörbéi
5. Munkamegosztás a gazdaságban – Fogyasztói magatartás és kereslet
Vállalat és a termelői magatartás – A vállalatok kínálata és a piac jellege – Termelési tényezők piaca
6. Új termék kifejlesztésének tevékenységsora és gazdasági jellemzői- ABC-analízis – Ipari formatervezés
7. Termék-és árpolitika kapcsolata a marketingmenedzsment
folyamataiban
8. Piacelemzés- piaci lehetõségek elemzése
Piackutatás- célpiacok felkutatása és kiválasztása
Stratégia kialakítása- marketingstratégiák kialakítása ( reklám)
Szervezés, végrehajtás, ellenőrzés – marketingműveletek szervezése, végrehajtása és ellenőrzése

9. Termék-és árpolitika és a Mc Carthy- féle 5 P koncepció - ( 1. ZH.)
10. Marketingmix : Product ( termék)- Price ( ár)- Place ( elosztási
csatorna) – Promotion ( marketingkommunikáció)-
Personal realing( személyes eladás)
11. Total Quality Management (TQM) teljes körű minőségmenedzsment és a termék-és árpolitika kapcsolata- Vevő központúság- Árpolitika, árképzés
12. Vállalatok nemzetközi piaca – Állam szerepe a gazdaságban – A
gazdaság befolyásolhatósága – A gazdaságpolitika lehetőségei
13. A termékárak kialakításának meghatározó szempontjai-
Költségtényezők: Költségszámítási rendszerek, eredmény –és
fedezetszámítási modellek összehasonlítása,
élettartam-költségszámítás, költségek szerepe a döntéshozatalban-
Termékjellemzők- Árpolitikai célok- Árrugalmasság – Lélektani tényezők – Demográfiai tényezők –
Egyéb preferenciai szempontok
2. ZH.
14. Innováció és műszaki fejlesztés szerepe a termék-és árpolitikában
 
Kötelező irodalom: A Gyöngyösy Zoltán – Lissák György : Stratégia, termékpolitika, termékdesign
Akadámiai kiadó 2005
Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás Akadámiai kiadó 2011z elõadásokon és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott ismeretanyag