Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Popovics Anett;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szolgáltatások sajátosságainak meghatározása és a sajátosságok menedzselését szolgáló marketingeszközök megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat: egy szolgáltató vállalkozás bemutatása. A dolgozat terjedelme 7 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max. 15
perc).
Csoportmunkában kiselőadás készítése, prezentáció (ppt max. 30 perc)
A két zh legalább elégséges (2) szintű megírása.
3 konferenciaelőadás beszámolójának elkészítése: terjedelme max 1,5 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint
A házi dolgozatot és a zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatot és a ppt-ket emlékeztető dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidő napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész előadást meg kell tartani a jelen lévőknek.
Ellenkező esetben a kiselőadásra és a házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 02.14. Feladatkijelölés: a kiselőadások témái és házi dolgozat
2. 02.21. Szolgáltatásmarketing alapok: a szolgáltatások sajátosságai, szolgáltatásmarketing eszköztára, marketingmix a szolgáltatáspiacon
3. 02.28. A szolgáltatásmarketing kulcsterületei
4. 03.07. Fogyasztói magatartás a szolgáltatásoknál, vevői elégedettség és vevőmegtartás
5. 03.14. Kiselőadások: szolgáltatástermék, szolgáltatások árazása
6. 03. 21. Kiselőadások: az értékesítés lehetőségei a szolgáltatásoknál, a szolgáltatások kommunikálása
7. 03. 28-i előadás helyett: részvétel a MEB-konferencián (03.29-30) – beszámoló készítése
8. 04.04. 1. zh
Kiselőadás: emberi erőforrás-menedzsment
9. 04. 11. Kiselőadások: a szolgáltatások megfogható elemei, szolgáltatási folyamatok és rendszerek
10. 04. 18. Tavaszi szünet
11. 04. 25. zh
Terepmunka: A szolgáltatóvállalat bemutatásának elkészítése
12. 05. 02. Prezentációk: A szolgáltatóvállalat bemutatása – a házi dolgozat leadása
13. 05. 09. Prezentációk: A szolgáltatóvállalat bemutatása – a házi dolgozat leadása
14. 05. 16. Opcionális pótlás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy:
20% házi dolgozat
30% kiselőadások
15% 1. zh
15% 2. zh
20% konferenciarészvétel, órai aktivitás
 
Kötelező irodalom: VERES, Zoltán (2009): Szolgáltatásmarketing, Műszaki Kiadó
KISS, Mariann (2003): Marketing, FÜPI Kiadó, 294-333.o.
Iszak Noémi (szerk): Marketing a szolgáltatásoknál. Marketingpraxis sorozat. NYME, Sopron, 2008
Az előadások, kiselőadások anyaga
Ajánlott irodalom: Kenesei Zsófia-Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing és-menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 2007