Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Popovics Anett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott reklámkampányok bemutatása, értékelése
(szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz példa értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
reklámkampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet-a motivációs elméletekkel párhuzamban bemutatva, egy önálló
óriásplakát vagy print vagy egyéb ATL hirdetés koncepciójának ismertetése
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztető dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidő napján, az óra helyén és idejében
lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész előadást meg kell tartani a jelen lévőknek.
Ellenkező esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 02. 13. Előadás: Kommunikációs trendek, kihívások
2. 02. 20. Gyakorlat: 1. feladat kijelölése
3. 02. 27. Előadás: Motivációs elméletek, attitűd vizsgálat
4. 03. 06. Gyakorlat: Terepmunka: első házi dolgozat elkészítése
5. 03. 13. Előadás: Pszichológia és reklám
6. 03. 20. Gyakorlat: Első házi dolgozat prezentációja
7. 03. 27. Előadás: 1. zh
A reklámok érzékelése
8. 04. 03. Gyakorlat: 2. feladat kijelölése
9. 04. 10. Előadás: Az emlékezet és erősítése, a kognitív feldolgozás szakasza
10. 04. 17. Gyakorlat: Tavaszi szünet
11. 04. 24. Előadás: Reklám a fogyasztói hatalomátvétel idején
12. 05. 01. Gyakorlat: Nemzeti ünnep
13. 05. 08. Előadás: 2. zh
Opcionális konzultáció
14. 05. 15. Gyakorlat: Második házi dolgozat prezentációja
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
15% 1. zh
15% 2. zh
30% első házi dolgozat
40% második házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest