Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és időben történő beadása, kettő zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelező óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stakeholder elmélet, stratégiai menedzsment
2. Stratégiai elemző eszközök, stratégiai szövetségek
3. Stratégia és termékpolitika
4. Piacok, piaci viszonyok
5. Termék, termékvonalak, márkák
6. Terméktervezés
7. Árak, árstratégiák
8. Árdiszkrimináció, yield menedzsment
9. Önköltség és fedezetszámítás
10. Market share elemzés
11. Csatorna menedzsment
12. Vevőérték, minőség
 
Kötelező irodalom: Az előadásokon elhangzott ismeretanyag.