Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Feladatkijelölés, kreatív tervezés helye és szerepe a reklámkampányban Motivációs elméletek, attitűd vizsgálat 02.26.
2. Motivációs elméletek, attitűd vizsgálat 03.12.
3. Részvétel a MEB konferencián 03.26.
4. Kampányok a gyakorlatban, hallgatói prezentáció: esettanulmányok bemutatása, értékelése 04.09.
5. hallgatói prezentáció: kreatív kampány bemutatása, zh 05.07.
6.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
30% zh
30% első házi dolgozat
30% második házi dolgozat
10% aktivitás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott reklámkampányok bemutatása, értékelése
(szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz példa értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
reklámkampányának bemutatása: cél, célcsoport, üzenet-a motivációs elméletekkel párhuzamban bemutatva, egy önálló óriásplakát vagy print vagy
egyéb ATL hirdetés koncepciójának ismertetése
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztető dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidő napján, az óra helyén és idejében
lehet leadni.A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész előadást meg kell tartani a jelen
lévőknek. Ellenkező esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Kötelező irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Az előadások, kiselőadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest